Proof Of Delivery

ics podWaarom ICS Proof of Delivery?

Klanten eisen een steeds betere dienstverlening van hun transporteur, waaronder real time informatie en volledige verantwoording ten aanzien van hun opdrachten. ICS Proof of Delivery houdt u en uw klanten te allen tijde op de hoogte van actuele informatie over deze opdrachten via internet.

Met ICS Proof of Delivery werkt u papierloos en heeft u betere controle over de administratieve- en fysieke stromen.

Eenvoudige koppeling aan uw huidige software

ICS Proof of Delivery is een standalone systeem. De transportgegevens, bestaande uit ritten, opdrachten en pakketten worden via meegeleverde services ingelezen. De Proof of Delivery data wordt door eveneens meegeleverde services beschikbaar gesteld.

De communicatie met uw bestaande software kan zeer snel geïmplementeerd worden met behulp van de voorgedefinieerde 'Seperated text' of xml files.

Indien een andere manier van communicatie wenselijk is wordt deze u op maat aangeboden.


Automatische papierloze administratie

De proof of delivery gegevens worden gedigitaliseerd opgeslagen en tevens beschikbaar gesteld aan uw bestaande software. Deze gegevens kunnen door u en uw klanten direct opgevraagd worden met behulp van het internet portal. Hierdoor is de papieren ritregistratie overbodig geworden.

Controle volledige belading

Indien een rit opgevraagd is door de terminal kunnen alle pakketten gescand worden bij het laden van de wagen. Tevens controleert de terminal of er geen verkeerde pakketten geladen worden.

Ontbrekende pakketten en afwijkingen kunnen worden geregistreerd. De terminal geeft aan hoeveel en welke pakketten nog verantwoord dienen te worden.

Hierdoor zijn voor vertrek van de wagen alle afwijkingen bekend.

Afwijkingen eerder geregistreerd

Doordat alle afwijkingen bij het laden van de wagen worden geregistreerd kunnen uw klanten tijdig ingelicht worden en de planning eventueel bijgesteld worden. De terminal geeft een waarschuwing indien een onbekend pakket wordt geladen hierdoor zal het aantal afwijkingen verminderen.

Bij het uitvoeren van opdrachten kunnen ook afwijkingen geregistreerd worden. Indien bijvoorbeeld de geadresseerde gesloten is of goederen geweigerd worden is dit ook direct bekend.

De afwijkingen die de chauffeur op de terminal kan selecteren zijn eenvoudig door de planning in te stellen.

Proof of Delivery gegevens direct beschikbaar via internet portal en email

ICS Proof of Delivery wordt geleverd inclusief een internet portal voor u en uw klanten. Doordat de gegevens via GPRS vrijwel direct bijgewerkt worden heeft de planning goed zicht op de voortgang van de rit.
Tevens kunnen uw klanten eigen zendingen online raadplegen zodat het aantal navragen zal verminderen.
Via een eenvoudige interface kunt u gebruikers rechten geven om ritlijsten en opdrachten op te vragen.

Onregelmatigheden en proof of delivery worden indien gewenst direct via mail aan uw klant en/of  planning gemeld.

Professionele uitstraling

De chauffeurs werken allen volgens dezelfde procedure. Er dient een ontvanger en een handtekening te worden geregistreerd. De geadresseerde kan overzichtelijk op de terminal zien waar voor getekend wordt. De terminal geeft een waarschuwing indien de geadresseerde rembours dient te betalen.

Kostenbesparing

Door het controleren van de lading van de wagen op compleetheid en juistheid worden manco's en extra bezorgkosten verminderd. Doordat de afwijkingen vrijwel direct bekend zijn kan de planning nog voor vertrek bijgesteld worden. De opdrachten kunnen in volgorde en inclusief verwachte aankomsttijden worden doorgegeven aan ICS Proof of Delivery waardoor de optimale route gereden kan worden. De klantenservice wordt ontlast doordat uw klanten direct op internet de status van opdrachten kunnen opvragen.